Join Our Whats app Group Click Below Image

TNPSC - Study Materials-GROUP-4, VAO , TAMIL (QUESTION/ ANSWER)-3.

Welcome to Our Tamil Crowd Website..You Will Get All Job news, Tamil breaking news, Educational news, Health Tips here..

 TNPSC - Study Materials-GROUP-4, VAO , TAMIL(QUESTION/ ANSWER)-3.

ஒருங்கிணைந்த குடிமைப் பணிகள் குரூப் 4 மற்றும் விஏஓ தேர்வுகளுக்கான வினா-விடை

அடைமொழியால் குறிக்கப்படும் முக்கிய நூல்கள் :

1. திருவள்ளுவப் பயன், தமிழ் வேதம், தமிழ்மறை, உத்தரவேதம் - திருக்குறள்

2. முத்தமிழ் காப்பியம், முதல் காப்பியம், குடிமக்கள் காப்பியம், உரையிட்ட பாட்டுடைச் செய்யுள், மூவேந்தர் காப்பியம் - சிலப்பதிகாரம்

  3. இரட்டைக் காப்பியம் - சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை

4. ஐம்பெருங்காப்பியம் - சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை, சீவகசிந்தாமணி, குண்டலகேசி, வளையாபதி

5. ஐஞ்சிறுங் காப்பியம் - நாககுமார காவியம், உதயண குமார காவியம், சூளாமணி, யாசோதா காவியம், நீலகேசி

6. காம நூல், மண நூல் - சீவகசிந்தாமணி

7. கம்பசித்திரம், இராமாவதாரம், கம்ப நாடகம், இராம காதை, இராமசரிதம் - இராமாயணம்

8. நெடுந்தொகை - அகநானூறு

9. திருத்தொண்டர் புராணம் - பெரிய புராணம்

10. பாவைப்பாட்டு - திருப்பாவை


11. தமிழர் வேதம் - திருமந்திரம்

12. முதல் இலக்கணம் - அகத்தியம்

13. சிற்றதிகாரம் - நன்னூல்

14. கூத்தாற்றுப்படை - மலைபடுகடாம்

15. பதிணென் கீழ் கணக்கு - 18 நீதி நூல்கள்

16. பதிமென் மேல் கணக்கு - பத்துப்பாட்டும், எட்டுத்தொகையும்

17. திணை இலக்கியம் - சங்க இலக்கியம் (நூல்கள்)

18. புலவராற்றுப்படை - திருமுருகாற்றுப்படை

19. கூத்தராற்றுப்படை - மலைபடு கடாம்

20. முதற்பரணி - கலிங்கத்துப் பரணி

21. பிள்ளைப்பாட்டு - பிள்ளைத்தமிழ்

22. உழத்திப்பாட்டு - முக்கூடற்பள்ளு

23. குறத்திப்பாட்டு - திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி

24. பாவைப்பாட்டு - திருப்பாவை

25. பஞ்ச காப்பியம் - ஐம்பெருங்காப்பியம்

26. தமிழ்மொழியின் உபநிடதம் - தாயுமானவர் பாடல்கள்

27. போர்க் காவியம் - தகடூர் யாத்திரை

28. இசைப்பா - திருவிசைப்பா

29. ஆதி உலா - திருக்கயிலாய ஞான உலா

30. தெய்வ உலா - திருக்கயிலாய ஞான உலா

31. குட்டித்தொலைகாப்பியம் - தென்னூல் விளக்கம்

32. சின்னூல் - நேமி நாதம்

33. குட்டித் திருவாசகம் - திருக்கருவைப் பதிற்றுப் பத்தந்தாதி


சரியான பொருளைத் தேர்வு செய்தல்:

வேழம், சிந்துரம், கரி, வாரணம், களபம் - யானை

 கடகரி - மதயானை

புரி, இவுளி, வயமா, வாரணம் - குதிரை

அரி, மடங்கல், ஏறு  - சிங்கம்

தீபு - புலி

இகல் - போர்

இகல் - பகை

எழில்  - அழகு

அவலம், ஊறு, இடர், வாதை - துன்பம்

ஏதம் - குற்றம்

ஏதம் - கேடு

புரை, கோது, மது- குற்றம்

பிணி - நோய்

பகை - செற்றம்

வசை - குற்றம்

ஏமம் - காவலம்

புடர் - துயரம்

இன்னா - துன்பம்

உற்றுழி - துன்புறுகாலம்

வன்மை - தீராப்பகை

இன்மை, நல்குரவு - வறுமை

தீனம் - நடப்பு

நிந்தை - இகழ்ச்சி

சினம் - கோபம்

இரவி - சூரியன்

கனகம் - தங்கம்

கலிழி - கலங்கல்

ஒவம் - ஒவியம்

வாகை - வெற்றி

மள்ளர் - வீரர்

தொடை - மாலை

வெற்பு, நகம், கிரி, வரை - மலை

முனிவு - வெறுப்பு

இடங்கல் - முதலை

மடங்கல் - சிங்கம்

கடகரி - மதயானை

பாந்தன் - பாம்பு

சுரும்பு - வண்டு

மந்தி - பெண்குரங்கு

கடுவன் - ஆண் குரங்கு

பிணை - பெண் மான்

நுணல் - தவளை

மறி - மான் கன்று

மரை - மான்

தளை - விலங்கு

கயல் - மீன்

புள் - பறவை

மதுரகம் - தேனீ

கிள்ளை - கிளி

குருகு - அன்னப்பறவை

களியானை - மதம் கொண்ட யானை

பிடி - பெண் யானை

ஞிமிறு - வண்டு, தேனீ

ஞமலி - நாய்

எகினம் - நாய், புளியரம்

கிலி - அச்சம், பயம்

மஞ்சு, கொண்டல் - மேகம்

பெயல் - மழை

கால் - காற்று

அனிலன் - காற்று

வாரிதி - கடல்

வளி - காற்று

மாரன் - மன்மதன்

குருகு - அன்னப்பறவை

கொழுநன் - கணவன்

அங்கன் - அழகிய இடம்

நாண் -அம்பு

மந்தா நிலம் - தென்றல்

பங்கயம் - தாமரை

பதுமம் - தாமரை

என்பு - எலும்பு

வடு - தழும்பு

பொறை - பொறுத்தல்

முனிவு - சினம்

கருமம் - செயல்

நிரல் - வரிசை

மாசு - குற்றம்

மறு - களங்கம்

கிரணம் - ஒளிக்கதிர்

காணம் - பொற்காசு

அரவும், - ஒலி, பாம்பு

ஈகம் - தியாகம்

நலிவு - கேடு

அதர் - வழி

குருசு - சிலுவை

கன்னல் - கரும்பு

வேய் - மூங்கில், ஒற்று

கவை - கிளை

புனல் - ஆறு, நீர்

ஆழில் - கடல், சக்கரம்

எழிலி - மேகம்

கவின் - அழகு

கவரி - சாமரம்

கப்பிய - கவிழ்ந்த

நீள் வானம் - நீண்ட வானம்

ஞானலம், புவனம் - உலகம்

விசும்பு - ஆகாயம்

சவை - சபை

உரவு - வலிமை

சிந்தை - மனம்

பூவை  - பெண்

மருப்பு - கொம்பு

மாறன் வழுதி - பாண்டியன்

திருவினாள் - திருமகள்

கிளை - உறவினர்

பொதும்பர் - சோலை

கபம் - கோழை

திரு - செல்வம்

மதலை - குழந்தை

அவா - பேராசை

சித்தம் - மனம்

சீர் - செல்வம், சிற்பு

தொழும்பர் - தொண்டர்

அவதூறு - பழிச்சொல்

நோன்மை - தவம்

நொயமை - மென்ணை

தொய்பு - இளைப்பு

யாக்கை - உடம்பு

தேறல் - தேன்

விழுப்பம் - பெருமை

குழவி - குழந்தை

புயம் - தோள்

தாதை - தந்தை

வேணி - சடை

ஊன் - உணவு

ஊண் - இறைச்சி

நுதல் - நெற்றி

அல் - இரவு

ஆகடியம் - ஏளனம்

விபுதர் - புலவர்

மன்னர் - வீரர்

அரி - திருமால், வெட்டு

நா - நாக்கு

உடைமை - செல்வம்

பொலம் - அழகு

வீறு - பெருமை

எயிறு - பல்

மோலி - முடி

சோரன் - திருடன்

உவகை - மகிழ்ச்சி

நேயம் - அன்பு

அல் - இரவு

புனல் - நீர்

செந்தண்மை - இரக்கம்

அகவை - வயது

கமழ்தல் - மணம் வீசுதல்

மிசைந்திட - உயர்வாக

ஆதவன் - சூரியன்

மகபதி -இந்திரன்

உம்பரார்பதி - இந்திரன்

கனலி - ஞாயிறு (சூரியன்)

கோயில் - அரண்மனை

வேந்தன் - அரசன்

கோன் - மன்னன்

வளி - காற்று

அந்தி - மாலை

விண்மீன் - நட்சத்திரம்

உடுக்கை - ஆடை

நீத்தும் - வெள்ளம்


மருட்சி - மிரலுதல்

உறு - மிகுதி

தருக்கு - செருக்கு

சாமரை - விசிறி

நறை - தேன்

திங்கள் - மாதம்

 யாமம் - நள்ளிரவு

படி - நிலம்

கூலம் - நவதானியம்

சுகந்தம் - வாசனை

ஆகம் - உடம்பு

குடகு - மேற்கு

அகழ்தல் - தோண்டுதல்

கல்லி - தோண்டி

மருகுவோம் - பருகுவோம்

இகல் - பகை

நகம் - மலை

கெந்தம் - பற்கள்

நண்ணுகின்றவர் - நெடுங்குகின்றவர்

சட்டம் - தொகுதி

ஈட்டிய - சம்பாதித்த

அருந்த -  குடிக்க

இயையாறு - ஆடாகாது

திடல் -  திறந்தவெளி

இல்லம் - வீடு

மன்பதை - மக்கள் பரப்பு

கெந்தம் - பற்கள்

சாந்தம் - அமைதி

ஈதல் - கொடுத்தல்

நோன்பு - விரதம்

எழில் - அழகு

ஆண்மை - வீரம்

உழி - இடம்

மார்க்கம் - வழி

ஈகை - கொடுத்தல்

வெகுளி - கோபம்

அழல் - நெருப்பு

ஆன்ற - சிறந்த

தெரிந்து - தேர்ந்தெடுத்து

கைமாறு - பதில் உதவி

நிரல் - வரிசை

கெய்து - பறித்து

அரை - இடுப்பு

அண்மை - அருகில்

சின்னம் - அடையாளம்

முகாம் - பாசறை

 கலம் - கப்பல்

 நாவாய் - படகு

கோடிகம் - ஆடை

மரவுரி - மரப்பட்டையால் ஆன உடை

மதகு - நீர்தேக்கப்பட்டுக் கட்டப்பட்டிருக்கும் இடம்

கிடுகு - பாய்போல் பின்னிய தென்னங்கிற்று

கறவை - பால் தரம் பசு

விட்டம் - வட்டத்தின் குறுக்களவு

நானிலம் - உலகம்

முண்டக மலரோன் - பிரம்மா

குரம்பு - வயல்வரம்பு

பாசடை - புசுமையான இலை

மதுரை நாயகன் - சிவபெருமான்

மாயோன் - திருமால்

கனியிசைக் கிழவன் -  பாணபத்திரன்

வேறல் - வெற்றி பெறுதல்

திரை - அலை

சென்னீர் - செல்கின்ற நீர்

கவல்கின்றான் - வருந்துகின்றான்

உழந்தும் - வருந்தியும்

ஆகுலன் - வீன் ஆரவாரம்

அரம்பை - வாழை

புயல் - மேகம்

திறம்புவதில்லை - மாறுவதில்லை

உழவு - முரசு

கேணி - கிணறு

தொழுப - வணங்குபவர்

ஒம்புதல் - பாதுகாத்தல்

தீங்கனி - இனிய பழம்

எறு - உரம்

ஒள்ளியன் - மேன்மை உள்ளவன்

கால் - காற்று

கொண்டல் - மேகம்

மஞ்சு - மேகம்

நீதகம் - வெள்ளம்

கமலம் - தாமரை

பந்தனை - ஆசை

பக்கணம்  - தின் பண்டம்

அணியம் - நெருக்கம்

புல்லியர் - அறிவில்லாதவர்

அந்தகன் - பிறவிக்குருடன்

மெளலி - முடி, சடைமுடி

பிடறு - கழுத்து

பஃறி - படகு, ஒடம்

பெளவம் - கடல், உப்பு

துறக்கம் - தேவலோகம்Post a Comment

0 Comments